Forberedelse

Oversøisk transport af heste er forbundet med en god portion planlægning, organisation og administration. Afhængig af kravene i importlandet skal der tages blodprøver og/eller CEM svaber fra hesten, som sendes til laboratorium til testning.
Vaccinationer skal checkes.

Der skal ansøges om tilladelse til enten import, transit eller export. Plads på fly skal bookes sammenholdt med, hvornår der kan opnås plads på karantæne.
Dyrlægecertifikater samt praktiserende- og kredsdyrlæge skal organiseres. Toldpapirer skal udfærdiges.
Dette er blot nogle af opgaverne, når heste skal transporteres ”worldwide” En vellykket transport starter med nøje planlægning og organisation, som eksperterne i Horses By Air ApS ved alt om.

Dokumenter
Horses By Air ApS sørger for at alle påkrævede og nødvendige dokumenter for en problemfri transport er til stede.

Det vigtigste dokument er dyrlægeattesten.
I samarbejde med de lokale fødevareregioner sørger vi for at de korrekte attester fremsendes til afsender.
Takket være vores globale netværk kender vi altid de nyeste regler for attester samt import- og eksportbestemmelser.
Ligeledes sørger vi for at de korrekte tolddokumenter udfærdiges, og at afsender efterfølgende modtager dokumentation for eksporten.

Dyrlæge/laberatorium

De færreste destinationer kræver vaccination ud over de normale influenza vaccinationer. Der er dog enkelte lande med mere specifikke krav.
Flere lande har krav om blodprøve-tests for adskillige sygdomme og / eller CEM svaber for hopper & hingste. Nogle lande foretager selv disse tests under karantæne-perioden.
Hvor dette er tilfældet, anbefaler vi alligevel at teste forud for afsendelsen. Således minimeres risikoen for at hesten ved ankomst testes positiv med de dermed forbundne omkostninger til returnering til afsender.
Til alle oversøiske destinationer skal udfærdiges veternærattest af såvel praktiserende dyrlæge som kredsdyrlæge. Når hesten rejser med Horses By Air ApS arrangerer vi alle disse ting.

Toldpapirer

Alle heste der eksporteres eller importeres fra/til EU skal toldbehandles.

Eksport fra EU
Sælger udfærdiger en faktura til køber uden moms og fremsender i god tid en kopi til os.
Ved afgang fra pågældende EU-land sørger vi for udførselsangivelse som afstemples endeligt i afgangslufthavnen.
Denne vil her efter blive fremsendt til sælger som fremtidig dokumentation over for
Told/ Skat og vil ligeledes være dokumentation for evt. told- og afgiftsfri gen-indførsel af midlertidigt udførte heste til f.eks konkurrencer.

Import til EU
Der skal betales told og moms af alle heste der indføres til EU.
Dog kan race-rene avlsdyr indføres uden told såfremt tilstrækkelig dokumentation foreligger.
Afhængig af om køber er momsregistreret eller privat importør kan man vælge, at betale afgifterne ved ankomsten til EU-lufthavnen.
Dette kan betyde en væsentlig besparelse for den private importør.
Vi oplyser gerne om de nærmere regler for dette.
Heste kan også medtages som flyttegods, hvis man har haft ophold i udlandet.