Velkommen

Horses By Air

Med mere end 30 års erfaring i international hestetransport overalt i Europa valgte vores boss Ejlif Skøtt i 2005 at udvide vores service til hele verden USA, Mellemøsten, Fjernøsten, etc.

Vi kan siden 2005 tilbyde en komplet stald til stald løsning, hvor vi løser alle opgaver før og under transporten så som transport med bil og/eller fly, isolationsstald, dokumenter og attester samt forsikring, hvis ønsket. Vort team af erfarne specialister sikrer en problemfri transport uanset destination.

Når vi vælger eller tager beslutninger er hestens sikkerhed og komfort altid vores højeste prioritet. Derfor benytter vi kun de bedste flyselskaber, det sikreste udstyr og de mest erfarne folk.

Services

Horses by Air ApS løser enhver opgave i forbindelse med international hestetransport. Nedenstående er et udsnit af vores kompetencer:

 • Forberedelse
 • Forsikring
 • Flytransport
 • Landevejstransport
 • Transitstald
 • Dokumenter
 • Toldpapirer
 • Dyrlæger
 • Blodprøver

Forberedelse

Oversøisk transport af heste er forbundet med en god portion planlægning, organisation og administration. Afhængig af kravene i importlandet skal der tages blodprøver og/eller CEM svaber fra hesten, som sendes til laboratorium til testning.

Vaccinationer skal checkes.

Der skal ansøges om tilladelse til enten import, transit eller export. Plads på fly skal bookes sammenholdt med, hvornår der kan opnås plads på karantæne.

Dyrlægecertifikater samt praktiserende- og kredsdyrlæge skal organiseres. Toldpapirer skal udfærdiges.

Dette er blot nogle af opgaverne, når heste skal transporteres ”worldwide” En vellykket transport starter med nøje planlægning og organisation, som eksperterne i Horses By Air ApS ved alt om.

Dyrlæge/laberatorium

De færreste destinationer kræver vaccination ud over de normale influenza vaccinationer. Der er dog enkelte lande med mere specifikke krav.

Flere lande har krav om blodprøve-tests for adskillige sygdomme og / eller CEM svaber for hopper & hingste. Nogle lande foretager selv disse tests under karantæne-perioden.

Hvor dette er tilfældet, anbefaler vi alligevel at teste forud for afsendelsen. Således minimeres risikoen for at hesten ved ankomst testes positiv med de dermed forbundne omkostninger til returnering til afsender.

Til alle oversøiske destinationer skal udfærdiges veternærattest af såvel praktiserende dyrlæge som kredsdyrlæge. Når hesten rejser med Horses By Air ApS arrangerer vi alle disse ting.

Toldpapirer

Alle heste der eksporteres eller importeres fra/til EU skal toldbehandles.

Eksport fra EU
Sælger udfærdiger en faktura til køber uden moms og fremsender i god tid en kopi til os.
Ved afgang fra pågældende EU-land sørger vi for udførselsangivelse som afstemples endeligt i afgangslufthavnen.
Denne vil her efter blive fremsendt til sælger som fremtidig dokumentation over for
Told/ Skat og vil ligeledes være dokumentation for evt. told- og afgiftsfri gen-indførsel af midlertidigt udførte heste til f.eks konkurrencer.

Import til EU
Der skal betales told og moms af alle heste der indføres til EU.
Dog kan race-rene avlsdyr indføres uden told såfremt tilstrækkelig dokumentation foreligger.
Afhængig af om køber er momsregistreret eller privat importør kan man vælge, at betale afgifterne ved ankomsten til EU-lufthavnen.
Dette kan betyde en væsentlig besparelse for den private importør.
Vi oplyser gerne om de nærmere regler for dette.
Heste kan også medtages som flyttegods, hvis man har haft ophold i udlandet.

Dokumenter

Horses By Air ApS sørger for at alle påkrævede og nødvendige dokumenter for en problemfri transport er til stede.

Det vigtigste dokument er dyrlægeattesten.

I samarbejde med de lokale fødevareregioner sørger vi for at de korrekte attester fremsendes til afsender.

Takket være vores globale netværk kender vi altid de nyeste regler for attester samt import- og eksportbestemmelser.

Ligeledes sørger vi for at de korrekte tolddokumenter udfærdiges, og at afsender efterfølgende modtager dokumentation for eksporten.

Fly-transport

Horses By Air ApS har et tæt samarbejde med verdens førende luftfartsselskaber. Dette sammenholdt med vores mangeårige erfaring – gør at vi kan tilbyde nogle meget attraktive rater på hestetransport worldwide. Ved at vælge det rigtige luftfartsselskab og det bedste udstyr garanterer vi hesten den korteste, sikreste og mest komfortable rute.

Hestene læsses i lufthavnen i specielle hestecontainere enten 2 (optimalt) eller 3 (mere økonomisk) pr. container og ledsages under hele flyrejsen af en specialuddannet ”flight-attendant”.

Denne kan enten være en ansat i luftfartsselskabet (f.eks. KLM) eller en person fra vores organisation med status som AATA-attendant. (se under AATA).

Denne “flight-attendant” sørger for, at hestene har hø og vand under flyvningen og holder konstant øje med hestenes velbefindende.

På mange destinationer er det også muligt at sende egen groom med, hvis du ønsker dette.

Horses By Air Aps arrangerer også charter-flyvninger, når et større antal heste skal afsted på en gang – f.eks til stævner, shows, Olympiske Lege og lign.

Vej-transport

Da Horses By Air ApS tilbyder komplet dør-til-dør service, arranger vi også transport fra opstaldningsstederne til lufthavnene – eller modsat.
Denne transport foregår oftest med vores egne nye hestetransportere.

OIH transporteren er specielt designet og opbygget i Danmark efter vores anvisninger for at sikre optimal komfort for hestene.
Den er udstyret med 4 overvågnings-kamera, klimanlæg, aut. vanding, luftaffjedring, tyk fjedrende gummibelægning i bunden, flytbare skillevægge, GPS-navigation,…

OIH chaufførerne har mange års erfaring og foruden at være dygtige chauffører er de rigtige “hestefolk”

Sikkerhed og komfort kendetegner OIH-transporten.

For landevejstransport i Europa se: www.oih.dk

Isolation- og transitstald

Horses By Air ApS har egen moderne transitstald i Odense.

Vi kan her modtage heste for klargøring til export eller blot for et hvil inden den videre rejse ud i verden.

Vi har ridehal og således altid mulighed for at motionere hestene.

Opfølgning

Horses By Air ApS kan enten stå for en del af transporten (f. eks. luftfragten) eller tilbyde en komplet løsning fra stalddør til stalddør.

Gennem mange år nu har vi opbygget et globalt network af professionelle “horse shipping agents” i stort set alle de lande, som vi servicerer. Takket være det gode samarbejde med disse partnere er dine heste i trygge hænder indtil de når frem til den endelige destination.

Forsikring

Alle heste og udstyr transporteres, opstaldes og håndteres for ejers risiko og forventes således at være forsikret af ejer.

Selv om skader under transport yderst sjældent forekommer representerer din hest en betragtelig investering!

Horses By Air Aps er gerne behjælpelig med evt. forsikring.

For yderligere oplysninger venligst kontakt os.

FAQ

Er der specielle regler for hopper og/eller hingste?
Til de fleste destinationer skal hopper og hingste CEM-testes.
Inden for 30 dage før eksport udtages CEM svaberprøver, som skal testes på et officielt godkendt laboratorium.
Horses By Air ApS fremsender formularer til praktiserende dyrlæge, således at disse medsendes til laboratoriet.
Det originale testresultat skal vedlægges sundhedsattesterne.

Hvilke krav er der til vaccinationer m.m.?
De sædvanlige vaccinationer mod influenza og stivkrampe er påkrævet.
Desuden kræver visse destinationer behandling mod ind- og udvendige parasitter max. 14 dage før eksport.

Skal min hest i karantæne?
Dette afhænger helt af modtagerlandets bestemmelser.
Heste til f. eks. USA skal ved ankomst i 3-dages karantæne, hvor de testes for de tidligere omtalte sygdomme. Når disse tests er negative, vil hesten blive frigivet.
En vallak kan således fortsætte til sin endelige destination. Hopper og hingste skal her fra transporteres direkte til en CEM-karantæne. CEM-karantænen for hopper er ca. 14 dage og for hingste ca. 30 dage. Til andre destinationer som f.eks. Australien, Sydkorea, Japan & Sydafrika er der krav om karantæne og/eller isolation forud for afsendelse.

Hvilke dokumenter og attester skal følge med hesten?
Følgende dokumenter skal følge hesten under rejsen:

 • Originalt pas.
 • Sundhedsattest med evt. blodprøve resultater.
 • Korrekt tegnet diagram af hesten underskrevet af dyrlæge.
 • Evt. transittilladelse.
 • Evt. importtilladelse.
 • Evt. exporttilladelse.

Hvad skal hesten have med til rejsen?
Hesten skal altid have grime af god kvalitet, helst en lædergrime, samt tilhørende grimeskaft.
Hesten kan udstyres med transport gamacher, men dette anbefales ikke, da de oftest generer mere end de gavner. Bandager med/uden bandageunderlag frabedes og vil ikke blive accepteret, da risikoen for at de går op eller glider ned er for stor. En korrekt pålagt halebandage / beskytter kan være en god idé.
Desuden kan der medtages max. 2 stk. dækken.

Alle andre ting såsom sadel, sadelskab, ekstra dækken m.m. kan som standard ikke forventes afsendt sammen med hesten, men må bookes separat og i god tid forinden afskibning.

Disse ting skal pakkes i solide kasser og påføres en detaljeret indholdsfortegnelse.

Vi fraråder at medsende mere end højst nødvendigt, da de fleste flyselskaber vil afvise at medtage disse ting.

Desuden kan det medføre forsinkelse i toldbehandlingen ved ankomst i modtagerlandet og risikoen for bortkomst er ligeledes til stede.

Hvad er de omtrentlige forsendelsesomkostninger?
Da disse omkostninger stærkt afhænger af destinationen, beder vi dig venligst kontakte vort kontor for et uforrpligtende tilbud.

Kan jeg helt selv vælge hvornår hesten skal rejse?
Dette afhænger i høj grad af destinationen.
Normalt er alle tilbud baseret på afskibning af min. 3 heste af gangen (fra vilkårlige afsendere), dels for at tilbyde transporten til lufthavnen til den rigtige pris – og dels for at det passer med antal heste i en stall (flycontainer).

På destinationer som f.eks. New York er der rig mulighed for co-loads, af hvilken grund vi næsten altid vil kunne afsende hesten inden for ca. 2 uger.

På mere sjældne destinationer som f.eks. Singapore kan ventetiden være lidt længere, da vi er nødt til at have min. 3 heste booket.

Er transporten, herunder selve flyvningen, stressende for hesten?
Dette afhænger i høj grad hesten. Under flyvningen er det uhyre sjældent, at der er problemer. De fleste heste oplever, at flyvningen er langt mere komfortabel end f.eks en køretur i en hestetrailer. På grund af den monotone lyd fra motorer og vind ombord på maskinen vil de fleste heste blot slappe af og hvile.

Hvis der er problemer, hvilket er yderst sjældent, er det under kørslen i lufthavnen til og fra flyet samt under take-off og landing.

Kan flyvningen give hesten psykiske mén?
Så vidt det vides er der ingen vedvarende skadelige psykiske konsekvenser forbundet med flyvning af heste.

Det er muligt, at hesten kan være lidt træt og evt. have lidt feber efter turen, men normalt forsvinder dette hurtigt igen.

Får hesten altid noget beroligende før flyvningen?
Nej, med mindre vi på forhånd bliver informeret om, at hesten er – eller har været svær at transportere.

Da vi normalt foretager transporten til lufthavnen med vores egen nye hestetransport, vil vi allerede her være opmærksom på, hvis der er et problem.

Et afslappende middel vil kun blive givet hvis vi – eller den medrejsende ”flight-attendant” finder det nødvendigt.

Hvornår skal hesten være i lufthavnen?
Hesten skal være i lufthavnen mindst 5 timer før afgang. På denne måde kan hesten i god til læsses over i stallen og vende sig til denne. Hesten bliver også vant til lugten samt støjen i lufthavnen. I god tid køres hestene ud og læsses på flyet under overvågelse af flight-attendant.

Hvis der her skulle opstå problemer, er der stadig tid til at finde en løsning og i ekstreme tilfælde evt. at læsse en hest af igen. Dette for at garantere sikkerheden for de andre heste/passagerer om bord.

Hvornår kommer hesten om bord på flyet?
Normalt så sent som muligt inden afgang men dog stadig i så god tid, at dens reaktion kan observeres inden afgang.

Hvordan kommer hesten om bord på flyet?
Hestene læsses i en stall (container) enten fra en læsserampe eller går direkte ind i stall´en på gulvet og bindes op som i en hestetransport. Efter at hestene er læsset i stall´en køres denne på ”dollies” ud til flyet.

Ankommet ved flyet bliver stall´en rullet over på en high-loader, som løfter den op til flyet, hvor efter den ved hjælp af ruller i gulvet glider på plads i flyet og fastspændes.

Hvor meget plads har hesten i containeren (stall)?
De mest almindelige containere – og dem vi benytter – har følgende mål:
Længde 3,18 m x bredde 2,44 m x højde 2,44 m. Næsten alle flyselskaber benytter i dag kun helt lukkede ”jet-stalls”. Disse har skillevæg mellem hver hest, som kan placeres individuelt, og således tilgodese hestenes individuelle pladsbehov.

Normalt læsses hestene tre i en stall, men der kan også vælges ”First Class”, hvor kun to heste deler en stall (mod tillæg). I tilfælde af føl kan disse rejse 5 eller 6 i en stall afhængig af alder, race og størrelse.

Hvilken slags fly bruges til hestetransport?
Afhængig af destination og antallet af heste er der faste afgange hver uge med fragtfly eller ved større antal heste med charterfly.

Hestene sendes enten med rene fragtfly eller med kombi-maskiner (fragt & passagerer). Den mest benyttede fly-type er Boing 747-400 (Jumbo).

Kan jeg selv komme med hesten som ”Flight-attendant”?
På bestemte ruter er det muligt at sende en kvalificeret groom med hestene.

Hvordan reagerer hesten på take-off?
Dette varierer fra hest til hest, men de fleste reagerer ikke særligt under take-off. Enkelte heste kan dog blive lidt nervøse men falder hurtigt til ro igen.

Kan hesten få luftsyge og gør det også ondt I hestens ører?
I lighed med anden transport er det en god idé ikke at overfodre hesten inden afrejse. Hesten har bedst af kun at få hø og vand under transporten for at holde maven i orden.
Nogle heste fornemmer det skiftende atmosfæriske tryk i ørerne. Dette vil dog aldrig være specielt smertefuldt i de benyttede store fly.

Hvordan er temperaturen i flyet?
Temperaturen i lastrummet justeres normalt til ca. 18* celsius. I stall´en er temperaturen et par grader højere, hvilket giver hestene en behagelig følelse.

Bliver hesten vandet og fodret under flyvningen?
Hestene har hø under hele flyvningen og bliver jævnligt tilbudt vand. Dette medtages fra lufthavnen, så vi er sikre på, at der ikke er ændring i smagen.

Hvad hvis hesten ikke vil drikke og spise under flyvningen?
Selv om nogle flyvninger kan være lange er et døgn uden mad ikke det største problem for heste.

Derimod gøres der mest muligt for at hestene drikker jævnligt, så at de ikke dehydrerer. Det er tilrådeligt, at give hesten elektrolyter den sidste uge inde afrejse. Flyvning i stor højde kan få hestens ben (og friske sår) til at hæve og kan være forbundet med lettere smerte.

Hvad gøres der for at berolige hesten under flyvningen?
Dette er forskelligt fra hest til hest. De fleste heste er rolige og afslappet, nogle sover endda.
Nogle gange er tilstedeværelsen af en groom nok.
Hvis det bliver nødvendigt kan ”flight-attendant” give hesten noget beroligende.

Er det rigtigt, at hesten aflives, hvis den går amok i flyet?
At aflive en hest vil være den yderste nødløsning efter at alt andet vil være prøvet. Sandt, det kan ske, men risikoen er yderst lille. Situationen er næsten ukendt og vi har aldrig tilnærmelsesvis haft en sådan situation.

Er der en dyrlæge ombord?
Normalt ikke, men hestene ledsages af professionelle ”horse flight attendants” som kan udføre det mest nødvendige veterinærmæssigt og som samtidig har stor erfaring med at ledsage heste under lange transporter. Kun i tilfælde af et stort antal heste på samme fly, f.eks. et charterfly, vil der normalt være en dyrlæge med.

Får hesten også jetlag?
Hesten kan også få jetlag pga. tidsforskel og det skiftende dagslys. Erfaringen viser dog, at de hurtigt overvinder dette.

Kan hesten transporteres straks efter ankomst?
Normalt ja, under forudsætning af de lokale anvisninger overholdes.
Vi anbefaler dog, at lade hesten hvile snarest muligt, så den har mulighed for at komme sig oven på rejsen.

Hvordan får jeg hesten transporteret videre efter ankomst?
Afhængig af kundens ønsker kan Horses By Air ApS arrangere den videre transport fra lufthavnen frem til karantænestald og/eller til den endelige destination. Kontakt venligst vort kontor for yderligere information.